Zájemci o studium na SGO

Přípravné kurzy

Slezské gymnázium Opava organizuje pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v následujícím přehledu:

Jak se můžete přihlásit?

Pokud jste se k Přijímacím zkouškám Nanečisto přihlásili již prostřednictvím přihlášky k Přípravným kurzům, tuto přihlášku neodesílejte.

Slezské gymnázium Opava dále organizuje také Přijímací zkoušky Nanečisto, které proběhnou v úterý 23. března 2021 v odpoledních hodinách.

Cena jednoho kurzu je 900,- Kč, v případě zájmu o návštěvu kurzů obou předmětů (M + ČJ) je snížená cena 1700,- Kč. Poplatek za Přijímací zkoušky Nanečisto je 250,- Kč – v případě, že se Přijímacích zkoušek Nanečisto účastní žák Přípravných kurzů, částku 250 korun neplatí.

Využijte patnáctileté zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám. A zvládli jsme to i v době jarní koronavirové karantény.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2021.

Den otevřených dveří

Opavské veřejnosti a zejména žákům 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou výběru školy pro své další studium, se nabízí možnost zúčastnit se dne otevřených dveří v budově Slezského gymnázia na Zámeckém okruhu 29. Návštěvníci tak mohou nejen zhlédnout prostory školy, ale seznámit se také s náplní studia, s možnostmi a aktivitami, které škola nabízí. Přítomni budou jak členové pedagogického sboru a vedení školy, tak hlavně zástupci z řad studentů gymnázia, kteří chtějí svým budoucím spolužákům ukázat, co vše studium na Slezském gymnáziu přináší. Celá akce je připravena jako prezentace aktivit, záznamů činností či živých výstupů žáků i pedagogů včetně informací ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Pokud máte jakýkoli dotaz, pokud vás cokoli zajímá, pokud chcete získat objektivní náhled na studium na této škole, neváhejte a přijďte mezi nás 8. prosince 2020 (nebo 12. ledna 2021) od 14.30 do 17.30 se těšíme právě na vás! 

Umístění absolventů Slezského gymnázia – školní rok 2018/2019

Celkový počet maturantů – 59, z toho 3 nestudují (5,1 % – jazyková škola, zaměstnání), 56 žáků (tj. 94,9 %) studuje VŠ.

Umístění podle VŠ:

1. Univerzita Palackého Olomouc – 20 žáků (35,7 %)
2. Masarykova univerzita Brno – 8 žáků (14,3 %)
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 7 žáků (12,5 %)
4. Ostravská univerzita – 6 žáků (10,7 %)
5. Univerzita Karlova – 4 žáci (7,1 %)
    Vysoká škola ekonomická Praha – 4 žáci (7,1 %)
6. Mendelova univerzita Brno – 2 žáci (3,6 %)
    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – 2 žáci (3,6 %)
7. Univerzita Tomáše Bati Zlín – 1 žák (1,8 %)
    Slezská univerzita Opava – 1 žák (1,8 %)
    Vysoké učení technické Brno – 1 žák (1,8 %)
    Univerzita Pardubice – 1 žák (1,8 %)
    Newton college – 1 žák (1,8 %)

Umístění podle typu fakult:

1. přírodovědecká – 9 žáků (16,1 %)
2. filozofická – 8 žáků (14,3 %)
    pedagogická – 8 žáků (14,3 %)
3. právnická – 6 žáků (10,7 %)
4. lékařská – 5 žáků (8,9 %)
    ekonomická – 5 žáků (8,9 %)
5. financí – 4 žáci (7,1 %)
6. farmaceutická – 2 žáci (3,6 %)
    strojní – 2 žáci (3,6 %)
    informatiky – 2 žáci (3,6 %)
    zahradnická – 2 žáci (3,6 %)
7. veterinární – 1 žák (1,8 %)
    podnikatelská – 1 žák (1,8 %)
    tělovýchovy a sportu – 1 žák (1,8 %)
    zdravotnických studií – 1 žák (1,8 %)

Nejčastěji kladené otázky uchazečů z minulých let