Výběrová řízení

Oprava fasády – září 2017

Prodloužení nabídky – oprava fasády – červen 2017

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Oprava fasády

Výzva k předložení nabídky – Způsob opravy fasády – ukončeno – výsledek