Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Zámecký okruh 29, 746 01 Opava, IČO: 47813075 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Odkaz na formulář: Žádost o udělení souhlasu pro použití loga Slezského gymnázia

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Slezské gymnázium:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Igor Prosecký, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, telefon: 733 510 780

Kategorie: