Covid-19: aktuální informace SGO

Docházka do školy:

V termínu od 5. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat pouze distanční vzdělávání (v prostředí Google Suite). V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka (ani distanční) neprobíhá.

Mimořádné opatření KHS Ostrava ze dne 30. 9. 2020

Roušky: povinné od 18. 9. 2020 ve všech prostorách včetně učeben – viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 18. 9. 2020

Informace MŠMT: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Roušky: povinné od 10. 9. 2020 do odvolání ve společných prostorách – viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Covid manuál SGO – vyvěšeno 31. 8. 2020

Semafor – stupně pohotovosti dle okresů ČR

Krajská hygienická stanice Ostrava

Ministerstvo zdravotnictví – covid

Kategorie: