Rozřazovací testy a úvodní schůzka s rodiči přijatých žáků

  Rozřazovací testy: 1) V pondělí 30. května 2016 od 15 h se zúčastní přijatí žáci rozřazovacího testu z anglického jazyka s cílem co nejefektivněji obsadit rovnoměrně jednotlivé skupiny z hlediska počtu a jazykové úrovně žáků. Účast všech přijatých doporučena. V případě neúčasti ze závažných důvodů je stanoven náhradní termín na pondělí 6. června 2016 od 15 h. […]

Pokračování článku »

Kategorie: Zájemci o studium

Přijímací řízení – vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí může vyzvednout pouze zákonný zástupce uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu, proti předložení svého občanského průkazu dne 25. 4. 2016 na sekretariátu školy (čís. dv. 223 – 1. patro) v době od 14.00 do 17.00 h, dne 26. 4. 2016 od 8.00 do 15.30 h a dne 27. 4. 2016 od 8.00 do 11.00 h. Prosím o […]

Pokračování článku »

Kategorie: Zájemci o studium

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Přinášíme výsledky přijímacích zkoušek nanečisto. Kromě číselného výsledku, který si zde můžete najít, je třeba mít na zřeteli, že velkým přínosem této zkoušky je získaná zkušenost při vypracování testu, jehož výsledek zatím téměř o ničem nerozhoduje. Svůj výsledek v níže uvedeném souboru najdete podle kódu žáka, který jste si před zkouškou vylosovali. Výsledky PZN, 5. […]

Pokračování článku »

Kategorie: Zájemci o studium

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2016/2017

Kritéria pro přijetí 2016.

Pokračování článku »

Kategorie: Zájemci o studium

Informace o přípravných kurzech na Slezském gymnáziu

Obracíme se na všechny zájemce z řad žáků 9. ročníku s následujícími informacemi: Také ve školním roce 2015/16 Slezské gymnázium organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a tzv. přijímačky nanečisto. Vycházíme z dlouholeté tradice a zkušeností našich pedagogů. Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky o délce 10 hodinových lekcí z každého […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Výsledky PZ nanečisto 2015

Přijímacích zkoušek nanečisto se v úterý 7. 4. 2015 zúčastnilo 105 žáků devátých tříd. V klidné atmosféře si vyzkoušeli nanečisto s týdenním předstihem pocity, které budou zažívat při ostrých přijímacích zkouškách. Protože příští týden zažijí podobnou atmosféru podruhé nebo dokonce potřetí, bude většina z nich jistě klidnější a soustředěnější. Testy spolu se vzorovým řešením budou […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí 2015

Pokračování článku »

Kategorie: Zájemci o studium