Termín přijímacích zkoušek je stanoven

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou. Termíny naleznete ZDE. Jeden jednotný  termín přijímacích zkoušek je stanoven na 8. června 2020. Uchazeč vykoná jednotnou zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. Pozvánku zašle ředitelka školy 10 pracovních dnů před termínem jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Výsledky Přijímacích zkoušek Nanečisto 2019

Přijímacích zkoušek Nanečisto se v úterý 2. 4. 2019 zúčastnilo 134 žáků devátých tříd.V klidné atmosféře si vyzkoušeli nanečisto s týdenním předstihem pocity, které budou zažívat při ostrých přijímacích zkouškách. Protože ve dvou následujících týdnech zažijí podobnou atmosféru podruhé nebo dokonce potřetí, bude většina z nich jistě klidnější a soustředěnější. Testy spolu se vzorovým řešením […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Výsledky Přijímacích zkoušek Nanečisto 2018

Přijímacích zkoušek Nanečisto se v úterý 3. 4. 2018 zúčastnilo 128 žáků devátých tříd. V klidné atmosféře si vyzkoušeli nanečisto s týdenním předstihem pocity, které budou zažívat při ostrých přijímacích zkouškách. Protože ve dvou následujících týdnech zažijí podobnou atmosféru podruhé nebo dokonce potřetí, bude většina z nich jistě klidnější a soustředěnější. Testy spolu se vzorovým […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Letošní „adapťák“ očima 1. C

Od 4. do 6. září se pro studenty 1. ročníku konal adaptační kurz – „adapťák“. Za naši třídu 1. C mohu prozradit, že jsme si ho opravdu moc užili. Hned ze začátku jsme se všichni navzájem seznámili, dělali jsme společně zábavné aktivity, podporovali jsme důvěru, trochu se zamysleli, ztráceli se při hře s mapou, povídali […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Časový harmonogram přijímacích zkoušek

Intaktní uchazeči (bez navýšení časového limitu) nejpozději v 8.25 h – sraz uchazečů na učebnách dle rozpisu v přízemí školy 08.30 – 08.45 h – administrace zkoušky v učebně 08.45 – 09.55 h – test z matematiky 09.55 – 10.00 h – závěrečná administrace 10.00 – 11.45 h – přestávka 11.45 – 12.00 h – […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Výsledky přijímacích zkoušek Nanečisto 2017

Přijímacích zkoušek Nanečisto se v úterý 4. 4. 2017 zúčastnilo 107 žáků devátých tříd. V klidné atmosféře si vyzkoušeli nanečisto s týdenním předstihem pocity, které budou zažívat při ostrých přijímacích zkouškách. Protože ve dvou následujících týdnech zažijí podobnou atmosféru podruhé nebo dokonce potřetí, bude většina z nich jistě klidnější a soustředěnější. Testy spolu se vzorovým […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Informace o přípravných kurzech na Slezském gymnáziu 2016/17

Také ve školním roce 2016/17 Slezské gymnázium organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a tzv. přijímačky nanečisto. Vycházíme z dlouholeté tradice a zkušeností našich pedagogů. Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky o délce 10 hodinových lekcí z každého předmětu budou zahájeny v polovině ledna a ukončeny na konci března 2017. Přijímačky nanečisto se […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium