Koronavirus: prázdniny, nebo obrovská zátěž?

Uběhlo už pár dní od vyhlášení zákazu fyzické přítomnosti žáků ve školách, přesněji je to 56. den. Za tu dobu se toho hodně změnilo, ale my, žáci opavského Slezského gymnázia, jsme si už na vše zvykli. Uvědomujeme si, že si spousta lidí může myslet, že když teď nechodíme do školy, začaly nám prázdniny, ale my to tak rozhodně nevnímáme. Pracujeme se […]

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Studium

Třídní učitelé, jejich zástupci a kmenové učebny

Pokračování článku »

Kategorie: Studium

Rozvrh hodin

Stálý a aktuální rozvrh hodin platný od 1. 9. 2020.

Pokračování článku »

Kategorie: Studium

Maturitní zkouška

Organizace maturitní zkoušky 2021 na Slezském gymnáziu Maturitní témata předmětů profilové části maturitní zkoušky 2021 Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021 (bude aktualizováno) Termíny konání didaktických testů MZ 2021 Doporučená četba k maturitě Doporučujeme sledovat i průběžně aktualizovaný Maturitní zpravodaj. Výsledkový portál žáka Přezkumy výsledků zkoušek FAQs a základní doporučení pro studenty (bude doplněno)  […]

Pokračování článku »

Kategorie: Studium

Předměty

Biologie Cizí jazyky Český jazyk a literatura Dějepis Estetická výchova – hudební a výtvarná Fyzika Chemie Informatika a výpočetní technika Matematika Tělesná výchova Volitelné předměty Základy společenských věd Zeměpis Užitečné internetové odkazy Šablony    

Pokračování článku »

Kategorie: Aktuality, Studium