Třetí rok spolupráce s ČVUT (projekt IRDS)

Víte, jak správně citovat, vyhledávat zdroje a ověřovat si je? My už víme!

            Frekventantky společenskovědního semináře, které napsaly nejlepší motivační dopisy, se ve středu 16. září 2020 v doprovodu Mgr. Tkáčové zúčastnily projektu ČVUT s názvem „Knihovny jako primární zdroj informací“.

            Ing. T. Kadlecová a Mgr. F. Strych nám exkurzí a workshopem v Národní technické knihovně objasnili práci se zdroji a citacemi. V Národní knihovně jsme díky Mgr. R. Gibischovi, Ph.D., objevily krásy Klementina.

            Za značné obohacení našich znalostí a dovedností v průběhu celého dne děkujeme Ing. J. Hrbkové, Ph.D., z ČVUT.

            Chcete-li se dozvědět více, těšte se na Den D.

Kateřina Borovská a Sára Kretková, obě 3. A

20_09_17_Rok s prací ČVUT

Kategorie: Aktuality