Astronomická olympiáda – úspěšní řešitelé na SGO

Také letos proběhla na naší škole Astronomická olympiáda. Školního kola se zúčastnilo celkem pět žáků. V kategorii AB to byl Matěj Kubesa ze 3. C, který byl i úspěšným řešitelem tohoto školního kola, a postoupil tedy do kola krajského. Zde se v rámci Moravskoslezského kraje umístil na 7. místě z 15 řešitelů.

V kategorii CD se školního kola zúčastnily tři žákyně 2. C – Leontýna Holečková, Natálie Vavrečková, Nikol Vavrečková – a žákyně 1. C Aneta Grueberová, která se také jako jediná stala úspěšnou řešitelkou školního kola v této kategorii a postoupila do kola krajského. V krajském kole se Anet umístila na celkovém 10. místě z 25 účastníků a jen 4 body jí chyběly k tomu, aby se stala úspěšnou řešitelkou. Navíc se Anet, jakožto účastnice krajského kola, zapojila do online mezinárodní soutěže Estonské astronomické olympiády, kde se v konkurenci téměř čtyř set soutěžících z celé Evropy umístila na děleném 149. místě.

Děkuji všem zúčastněným, především Anetě a Matějovi, za reprezentaci školy.

Mgr. Ondřej Pika

Kategorie: Aktuality