Nabídka pro žáky 1. – 3. ročníku od 8. 6. 2020

Klasická výuka už v tomto školním roce nebude probíhat. MŠMT dává školám možnost otevřít realizovat konzultace a třídnické hodiny v maximálním počtu 15 osob.

V praxi ale bohužel příliš mnoho času a prostoru pro tyto aktivity nebude vzhledem k přijímacím zkouškám, které se konají 8. 6., a ústním maturitním zkouškám, které budou probíhat od 10. 6. do 23. 6.

I nadále bude probíhat online vzdělávání. Třídním učitelům jsme nabídli, že mohou po dohodě se svými třídami realizovat něco jako „třídnické dvouhodiny“ pro 2×15 žáků, budou-li o to všichni stát a budou-li schopni dát tomu nějaký smysluplný a užitečný obsah.

Kategorie: Aktuality