Blackout na SGO?

V úterý 28. 4. 2020 se několik tříd Slezského gymnázia zúčastnilo přednášky o energetické gramotnosti pod vedením Matouše Vrzaly, postgraduálního studenta VŠB TU Ostrava. Během dvouhodinové videokonference rozebral různá témata od blackoutu, přes samotnou historii elektřiny, výhody a nevýhody jednotlivých elektráren či regulaci jejich výkonu. Elektřina se musí generovat úměrně ke spotřebě, jelikož v zásuvkách není ukládána do baterií a je to právě nadbytek či nedostatek elektřiny, který způsobuje blackout.

Mne osobně nejvíce zaujala interaktivnost celé přednášky a vzájemná diskuse. Debatovali jsme o problémech, které souvisejí s výpadkem elektřiny, a jak mohou ovlivnit náš život, jestli je možné využívat jen jeden druh elektráren, nebo z jakého důvodu musí jaderné elektrárny fungovat nepřetržitě.

Přednáška byla vítaným zpestřením online výuky a zároveň věřím, že si z ní studenti odnesli řadu nových znalostí.

Adéla Prokešová, 3. C

Kategorie: Aktuality