Online výuku jsme postavili na řešení od Googlu

Příchod nového kalendářního roku se nesl ve znamení dvou významných inovací v oblasti technologického zázemí naší školy. Tou první z nich je realizace šablony Výuka s ICT, jejíž hlavní cíl je zřejmý již z názvu. Z prostředků operačního programu jsme zakoupili 20 žákovských iPadů, 15 dalších přišlo do rukou pedagogům. Uvědomujeme si, že k úspěšnému nasazení technologií ve výuce je zapotřebí nejen odpovídající technika, ale převážně pak vzdělávání pedagogů v této oblasti. Na tato vzdělávání klademe nemalý důraz v ICT plánu školy a díky našim ICT koordinátorům jsme odstartovali pravidelná školení.

Druhá inovace se týká cloudového řešení školy. Stávající Office 365 jsme doplnili GSFE (Google Suite for Education) se záměrem jej postupně povýšit na hlavní cloudové řešení školy. Potřebné kroky pro zavedení nového systému jsme dokončili v průběhu měsíce března.

Obě výše zmiňované inovace sehrály významnou roli v nastalé situaci, kterou je distanční výuka v období koronavirové krize. Rádi bychom Vám v následujícím textu představili stručný přehled aktivit, které se staly běžnou rutinou našich pedagogů při uskutečňování on-line výuky.

Základním prostředím zajišťujícím sdílení digitálního obsahu žákům je Google Učebna. Přehledy administrace G Suite vykazují ke dni 13. 3. 2020 raketový nárůst nově vzniklých kurzů vytvořených v prostředí Učebny. Již 3. den po uzavření škol měli žáci Slezského gymnázia zpřístupněných přibližně 100 aktivních kurzů. 6. týden trvání nouzového stavu se počet kurzů ustálil na necelých dvou stovkách.

Každodenní videokonference probíhají prostřednictvím aplikace Hangouts Meet. Učitelé moderují setkání se žáky, vedou frontální výklad nebo diskuzi k probíranému učivu. K názornosti mnohdy přispívá učitelova sdílená obrazovka. Někteří pedagogové zapojují zmiňované iPady v kombinaci s Apple Pencily (elektronickou tužkou), čímž přenášejí ručně psaný obsah dotykového displeje na žákovská zařízení. Nahlédneme-li do statistik, tak za poslední měsíc proběhlo 844 videohovorů. Drtivá většina z nich byla iniciována učiteli SGO. O využití dalších aplikací G Suite jasně vypovídají čísla na následujícím obrázku.

Doplňujeme, že aplikaci Hangouts Meet využíváme také k setkávání jednotlivých předmětových komisí za účelem sdílení zkušeností nebo k poradám učitelského sboru.
Zbývá jen dodat jediné: rychlá adaptace na vzniklou situaci ve svém důsledku přinesla mnoho nového. Výuka na Slezském gymnáziu rozhodně nestagnuje, naopak akcelerace využívání výše zmíněných technologií jen potvrzuje, že poskytnutí komfortního výukového prostředí žákům je pro naši školu a pedagogy prioritou.

Zpracoval: Mgr. Patrik Kavecký

Kategorie: Aktuality