Pro žáky

Cítíme spolu s vámi, že přerušení školního vyučování je velká změna, když jste ze dne na den přišli o možnost denně potkávat se svými spolužáky a učiteli ve škole. Pro některé z vás to může na první pohled vypadat jako vítané neoficiální prázdniny, ale je jisté, že současná situace nebude trvat navěky a že se dříve nebo později zase do školy vrátíme.

Ze zpráv v médiích se zdá, že všechny školy přirozeně přešly na distanční vzdělávání a učení bude nyní probíhat vlastně docela přirozeně a jednoduše online. Pravda je ovšem taková, že tato zásadní změna přirozeného fungování vás žáků i nás učitelů bohužel přináší také mnoho nejistoty do budoucna. Obzvláště maturanti si jistě kladou otázku, jestli se v této situaci zvládnou dobře připravit na maturitní zkoušku a budou-li přijati na tu vysokou školu, kterou si vybrali.

Štěstí přeje připraveným

Chceme vám nabídnout prostor pro zodpovězení vašich otázek ohledně toho, jak si svůj čas a činnosti rozumným způsobem plánovat a koordinovat, abyste se zvládli co nejlépe adaptovat na současnou situaci a dokázali svůj čas a energii co možná nejsmysluplněji využít. Za normálních okolností se těmto otázkám věnujeme hlavně v semináři Soft skills, ale současná situace se zdá být vhodnou příležitostí nabídnout osvědčené tipy a doporučení vám všem, kteří o to budete stát.

Své otázky můžete psát sem, odpovědi budeme postupně zveřejňovat zde.

Kategorie: Aktuality