Pro rodiče

Od vyhlášení mimořádného opatření dne 11. 3. 2020 jsme začali intenzivně připravovat alternativní řešení, které zajistí kontinuitu a co nejvhodnější podmínky pro vzdělávání našich žáků. Vyučující dostali za úkol operativně zaktualizovat tematické plány a kritéria hodnocení tak, aby lépe odpovídaly změněným podmínkám a možnostem na straně žáků i vyučujících.

Okamžitě jsme vytvořili platformu pro distanční studium v prostředí Google Classroom a proškolili vyučující, jak v tomto prostředí pracovat. Google Classroom umožňuje zajistit kvalitní online vzdělávání, sdílení studijních materiálů, odevzdávání domácích úkolů žáků i jejich hodnocení učiteli.

Přestože nouzový stav neumožňuje každodenní osobní kontakt mezi žáky a vyučujícími, jsou všichni vyučující žákům k dispozici vzdáleně a jsou připraveni průběžně s žáky komunikovat a podporovat je při studiu, a to skupinově i individuálně – např. formou online konzultací, videokonferencí, chatu apod.

Věřím, že i za těchto mimořádných podmínek se nám podaří zajistit, aby se žáci stali vlastníky svého učení, kteří si budou řídit a koordinovat své poznávací zdroje a jednání ve vztahu k cílům učení.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

M. Pazderníková, ředitelka školy

Kategorie: Aktuality