Přípravné kurzy

Pokyny pro následující vzdělávání v přípravných kurzech (PK).

Učitelé Vaší skupiny osloví každého účastníka PK pomoci e-mailové adresy, kterou jste jim poskytli na začátku PK. Pokud jste tak neučinili, osloví e-mailem Vaše rodiče.

Mgr. Magda Hrstková, garant PK

Kategorie: Aktuality