Přijímačky

Milí deváťáci, uchazeči o středoškolské vzdělávání

Všem je nám známo, že termín ukončení mimořádného stavu, kdy jsou školy zavřené, je zatím v nedohlednu.

Co to pro Vás znamená. Po otevření školy najdete na webových stránkách Slezského gymnázia pozvánku k přijímací zkoušce, kterou také obdržíte do schránek svých domovů.

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka proběhne nejdříve 14 dní po obnově výuky ve školách.

Jistě víte, že Vás čeká jen jeden termín zkoušky, a to na té škole, kterou jste uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Týden po jednotné přijímací zkoušce ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Z důvodu urychlení celého procesu nebudete moci podávat odvolání. Nezoufejte, protože Vás všechny „pod čarou“ budeme podle pořadí obvolávat a nabízet neobsazená místa po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek. A těch není opravdu málo.

Nezapomeňte však, že po zveřejnění seznamu Vás přijatých žáků budete mít na doručení zápisového lístku jen 5 dní.

Mějte pěkné dny a buďte zdrávi.

Milada Pazderníková, ředitelka školy

Kategorie: Aktuality