Pracovníci Úřadu vlády ČR ocenili práci studentů

Hosté, kteří přijeli na Den D s tématem Evropská unie. Ocenili práci seminaristů společenskovědního semináře – viz odkaz

Kategorie: Aktuality