Den D aneb Jak to všechno probíhalo?

            Jako každý rok i letos na naší škole proběhl Den D. Tuto akci připravují žáci třetího ročníku společenskovědního semináře. Letošním tématem byla Evropská unie.  Podpořit akci a zvýšit její prestiž přijelo dvanáct hostů, kteří pracují v takových institucích, jako je Evropská komise, Evropský parlament, Euroskop, Úřad vlády ČR atd.

            Jak žáci, tak hosté si připravili půlhodinové prezentace nebo aktivity. Celý Den D probíhal 25. února 2020 od osmi ráno do půl třetí. Jednotlivé třídní kolektivy s učiteli obcházely 19 stanovišť, což bylo možné stihnout jen dobrou organizací, a proto byl daný rozvrh, který museli všichni dodržovat.

            Přípravy na Den D trvaly asi půl roku. Během této doby bylo potřeba zajistit každý detail. Už na začátku školního roku se pořadatelé z řad seminaristů rozdělili do jednotlivých skupin – žurnalisté, ekonomové a kreativci. Každý měl za úkol něco jiného. Žurnalisté například psali dopisy ambasádám či poslancům se žádostmi o zaslání brožur nebo odměn, které se poté rozdělily na jednotlivá stanoviště jako dárky. Ekonomové měli za úkol zajistit tonery a papíry, které dále používali kreativci. Ti museli vymýšlet mnoho plakátů pro zviditelnění tohoto projektu.

            Myslím si, že letošní Den D byl povedený. Vypovídají o tom nejen pocity prezentujících, ale také zpětné vazby, které jsme dostávali na konci dne.

            Více se můžete o Dni D dozvědět na stránkách Euroskopu: https://www.euroskop.cz/44/34528/clanek/evropska-unie-ocima-studentu-slezskeho-gymnazia-v-opave/

Kateřina Kudelová, 3. C

20_02_25_Den D o Evropské unii

Kategorie: Aktuality