Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž otevřená všem zájemcům z 1. – 3. ročníku testovala již tradičně různé jazykové dovednosti. V prvním, písemném kole se soutěžící museli vypořádat s nástrahami poslechového testu, ti nejlepší z nich pak postoupili do ústního kola.
V kategorii SŠ I, která je určena žákům, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky, předvedli své umění improvizace nad obrázkem a svou schopnost zamyslet se nad zvoleným tématem 4 studenti, v kategorii SŠ II, která je určena studentům, jejichž celková délka studia francouzštiny 3 roky přesáhla, 2 žáci.
Na prvním místě v kategorii SŠ I se umístila Klára Kalužová, na místě druhém a třetím shodně Zuzana Zdražilová ze 3. C a Jaromír Koflák ze 2.C. Klárka Kalužová nás bude reprezentovat v krajském kole v Ostravě 18. března a v kategorii SŠ II nás bude v Ostravě zastupovat Nguyen Quynh Anh (Juli) ze 2. C.

Překladatelská soutěž ve francouzštině
V letošním roce jsme opět využili toho, že nás oslovila Ostravská Univerzita s nabídkou, abychom naše studenty zapojili do jejich akce Den s překladem. Se svou verzí překladu francouzského textu se do soutěže zapojili Jiří Heczko ze 4. C a Klára Kalužová ze 2. C.

Kategorie: Aktuality