Umíme vytvořit tu pravou vánoční atmosféru?

            Tak se jistě sami sebe ptali žáci SGO, kteří se ujali přípravy tradičního Zpívání s anděly. Asi deset hudebníků a zhruba dvacet zpěváků se několikrát sešlo v hudebně školy. Zněly housle, flétny, saxofon, klavír, kytary i kajon  – nástroje si rozdělily doprovod a mezihry. Školené i méně školené hlasy se ujaly zpěvníčků s koledami českými, zpívaly se však již tradičně také vánoční písně, které odkazují na jazyky, jež se na naší škole vyučují.

            Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v dopoledních hodinách vše rozjelo naostro. Prostor mezi 1. a 2. patrem se naplnil našimi žáky. Teď už nebyl čas na váhání. Tři čtyři – a tóny první koledy prolétly celou školou. Myslím, že půlhodinka naplněná vánočním zpíváním pomohla každému z přihlížejících dostat se do té pravé atmosféry. A to bylo také účelem našeho snažení. I když venku panuje holomráz, nám pomyslně ze zasněžených plání zvoní rolničky a šíří se vůně ozdobeného stromečku.  

Mgr. Magda Hrstková

19_12_05_Zpívání s anděly

Kategorie: Aktuality