Pracujeme na seberozvoji

4. prosince 2019 se 12 studentů společenskovědního semináře zúčastnilo v Ostravě semináře s názvem ,,Jsem… budoucnost“. Cílem bylo ukázat studentům, jak uskutečnit cestu za svými sny. Seminář zahrnoval celkem šest přednášek, například na téma Erasmus+, Edison – projekt AIESEC, jak správně prezentovat a jakých chyb se můžou studenti dopouštět na cestě za snem. Přednáška organizovaná Parlamentem dětí a mládeže Moravskoslezského kraje přinesla studentům další možnosti k seberozvoji a získání nových kontaktů.

Z. Ondruchová, 3. A

19_12_11_seberozvoj

Kategorie: Aktuality