Úspěšný Den přírodních věd ve znamení slavných výročí

Ve středu 20. listopadu 2019 se v budově Slezského gymnázia a v přilehlé sportovní hale  uskutečnila výjimečná akce -projektový den pod názvem Den přírodních věd aneb Slavná výročí. Tento podtitul byl odvozen z kulatin periodické soustavy prvků (150 let), experimentálního ověření obecné teorie relativity (100 let) a prvního vstupu člověka na Měsíc (50 let), které nastaly právě letos.

Krom skvělých hostů z vysokých škol (J. Dobrý – Sl. univerzita v Opavě, P. Ponížil – UTB Zlín, P. Šmejkal – UK Praha) si naši žáci připravili pro své spolužáky spoustu nádherných stanovišť. Na nich se zúčastnili např. únikové hry, kde hledali Jokera, či tříkolového „hospodského“ kvízu na biologická témata, mohli prozkoumat periodickou tabulku pomocí rozšířené reality, dozvědět se, co je světelné znečištění, čím nám škodí a jak se proti němu bránit, seznámit se s historií i současností vesmírných programů různých zemí, vlastníma rukama vyrobit raketu s téměř klasickým pohonem na hořící plyn, vidět levitovat předměty v magnetickém poli, vznik ohnivého tornáda, vznik a účinky tlakové vlny, vidět zvukovou vlnu na vlastní oči a mnoho dalších chemických, fyzikálních nebo biologických experimentů. Tímto způsobem se je jejich vyučující a zaangažovaní spolužáci snažili přesvědčit, že přírodní vědy nemusí být strašákem, ale umí být i zábavné. A pokud se jim to zalíbilo, tak možná v budoucnu budou pro některé z nich i povoláním.

Den přírodních věd je již minulostí, ale už teď se ti mladší z našich žáků mohou těšit na další, který proběhne ve školním roce 2021/22.

Mgr. Radim Frič

19_11_20 Den přírodních věd

Kategorie: Aktuality