Jak se nedostat do dluhové pasti

Tento rok probíráme v rámci hodin ZSV ekonomii, a proto každý z nás dostal téma, na které měl zpracovat prezentaci. Já jsem se rozhodla pozvat si hosta, který by nám dané téma dokázal dostatečně vysvětlit, jelikož ho zná z praxe. A proto k nám ve čtvrtek 7. 11. 2019 přišel udělat workshop finanční poradce a oblastní ředitel Broker Consulting v Opavě Jakub Urban. Myslím, že přednáška byla velice zajímavá a přínosná. Bavili jsme se o historii bankovnictví, rozdílech mezi poptávanými a nabízenými bankovními produkty. Dále jsme se dozvěděli, co to je například BRKI nebo NRKI (bankovní a nebankovní registr klientských informací) a co to znamená být v dluhové pasti.

Anna Grueberová, 3. C

Kategorie: Aktuality