Informa – tentokrát trochu jinak, než tomu bylo v minulosti

            Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce naše škola zúčastnila Informy, která probíhala ve dnech 24. – 25. října 2019 – tentokrát v prostorách opavské víceúčelové haly. Letošní rok byl ovšem trochu jiný i z dalších pohledů. Cílem nebylo představit žákům základních škol jen další studijní možnosti, ale ukázat jim nabídku jejich pracovního zařazení v praktickém životě. Výstavy se tedy neúčastnily jen školy, ale i firmy, které zde prezentovaly možnosti pracovního uplatnění.

            Jedním z vystavovatelů bylo také naše Slezské gymnázium, kde samotní žáci prezentovali studijní možnosti na škole. Nejčastější dotazy se vztahovaly ke způsobu studia a orientaci seminářů na škole. Věříme, že informace, které jsme žákům předali, jim pomohou v budoucím výběru školy.

Dagmar Matýsková, 3. B

Kategorie: Aktuality