Bankovnictví v podání regionálního ředitele ČSOB

Dne 18.11. navštívil hodinu ZSV třídy 3. B regionální ředitel ČSOB Jiří Sehnálek. Pro žáky si připravil přednášku na téma bankovnictví, která zahrnovala spoustu zajímavých informací. Nejprve vysvětlil, proč je znalost finanční gramotnosti tak důležitá, a poté se zabýval finančními problémy a potřebami dnešní doby, zákazníky bank a jejich finančními potřebami, obory bankovnictví, bankovním trhem v České republice a také současnými trendy a technologiemi.

Následovala skupinová práce, během které se žáci seznámili s důležitými pojmy ze světa bankovnictví, které nastudovali a následně vysvětlili svým spolužákům. Nakonec všichni zhlédli video týkající se kybernetické bezpečnosti. Tato přednáška byla velmi přínosná, protože studenti nyní již vědí, jak si správně vybrat banku a na co si při jejím výběru dát pozor.

Tereza Kozelská 3.B

19_11_28-bankovnictví

Kategorie: Aktuality