S Československou obcí legionářskou po stopách Jana Kubiše na Opavsku

            Dne 2. října 2019 se seminaristé dějepisu vypravili za doprovodu kantorek našeho gymnázia Magdy Hrstkové a Věry Podrazké na poznávací exkurzi týkající se československého parašutisty Jana Kubiše, který na Opavsku pobýval v období své vojenské služby. Po celou exkurzi jsme byli doprovázeni členem Československé obce legionářské (ČsOL) panem Bedřichem Štenclem, který vedl k danému tématu velmi zajímavý výklad.

            Během exkurze jsme zastavovali na místech spojených s Janem Kubišem a prvním takovým byl Magistrát města Opavy, kde pan Štencel pronesl pár slov týkajících se programu, ale především bývalých vojenských kasáren, jimiž kdysi budovy magistrátu bývaly. Další zastávkou byl zrekonstruovaný bunkr nedaleko Milostovic, kde nás již čekali dva členové ČsOL, kteří nám zprostředkovali prohlídku tohoto pevnostního objektu. Konkrétně to byl pan Václav Zavadil, předseda ČsOL, jednoty Opava, a paní Kateřina Goluchová, která působí na Slezské univerzitě v Opavě. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny a prošli si jak suterén, tak přízemí bunkru, kde jsme měli možnost vidět, jakým způsobem byl objekt uzpůsoben k případné obraně a jaké technologie měli vojáci ve 30. letech již k dispozici. Ve střelecké místnosti nás obzvlášť zaujal československý lehký kulomet vz. 26, který je velmi známý i mimo naši republiku a ovlivnil zbrojařský průmysl tehdejší doby.

            Po této prohlídce jsme zamířili do nedaleké obce Sádek, kde nám pan Štencel ukázal nedostavěný bunkr, který jsme si mohli také prohlédnout. Poté jsme vyrazili do centra obce k pamětní desce, která se nachází na hasičské zbrojnici – v tomto domku, dříve sídle vojenské posádky, Jan Kubiš také pobýval. Posledními zastávkami byly obce Hlavnice a Litultovice, které hrály roli ať už v životě Jana Kubiše, nebo také v počátcích československého odboje během 2. světové války.

            V Litultovicích se s námi pan Štencel rozloučil a my zamířili zpět do Opavy, kde naše poznávací cesta končila. Panu Štenclovi a celé ČsOL děkujeme za obohacující zážitek.

Hošický Daniel, 4. A

19_10_02_Exkurze Po stopách Jana Kubiše

Kategorie: Aktuality