Poslanecká sněmovna se na pár hodin stala jevištěm našich emisařů

V Praze 30. 9. – 4. 10. 2019 prezentovali naši emisaři v rámci projektu “Dialogue between us” problematiku světelného znečištění v Poslanecké sněmovně spolu s žáky partnerské školy z Plymouth. Zde měli možnost setkat se s panem Radkem Vondráčkem,  předsedou Poslanecké sněmovny, a blíže ho uvést do závažné situace špatného osvětlení a podat návrhy na změnu legislativy. Dále prezentovali projekt Emise společně se světelným znečištěním senátorům Herbertu Paverovi a Miroslavu Adámkovi. Ti byli nadšeni nejen z práce našich studentů, ale i studentů z Plymouth a vyjádřili nám svou podporu. Tímto setkáním  úspěšně zakončili druhou mobilitu v Praze a již se aktivně připravují na další, která se uskuteční v Plymouth.

Kateřina Mališková a Eva Plačková, 3. A

19_09_30-10_04 - Emisaři v Poslanecké sněmovně

Kategorie: Aktuality