Mezitřídní soutěž s pěti sty díl(k)y

            Dalo by se říct, že se v úterý 15. října 2019 vedla soutěž s pěti sty pokračováními, protože právě tolik dílků museli k sobě přiložit účastníci klání o nejrychlejší puzzlaře. Na tomto místě vám můžeme odtajnit výsledky. Naši soutěžící sice nebyli tak rychlí jako vítězky loňského kola, ale cení se snaha a trpělivost. Kdo je tedy na medailových pozicích? Kdo zajistil pro svou třídu sladkou odměnu?

            Nejrychlejší byl letos tým 3. C ve složení Karolína Daníčková, Dominik Prokš a Kristina Rossi (čas 1 hodina a 10 minut). Druhá příčka patří týmu 3. ATereze Olbrechtové, Zuzaně Ondruchové a Ivaně Oprštěné (čas 1 hodina a 36 minut). Na třetí pozici po urputném boji s dílky dosáhl tým 2. C skládající se z Moniky Hájkové, Jaromíra Kofláka a Kláry Volfové (čas 1 hodina a 47 minut).  

            Nezbývá, než nejrychlejším blahopřát, ostatním poděkovat za účast a výdrž a všechny pozvat na příští ročník soutěže.

Mgr. Magda Hrstková

19_10_15_Soutěž ve skládání puzzle

Kategorie: Aktuality