Listopad 1989 – 30 let poté

            Ve středu 18. září 2019 proběhla v Klubu ART přednáška jednoho z hlavních iniciátorů studentské stávky, která před třiceti lety na pražském Albertově spustila běh událostí, jimiž se naše společnost demokratizovala.

            Martin Mejstřík, bývalý politik a člen senátu, vyprávěl o přípravách na státní převrat a o průběhu celé sametové revoluce (i když – jak přiznal – nemá toto označení rád). Přednáška nám více přiblížila život v tehdejším režimu, kdy lidé jako by byli uzavřeni v pomyslné bublině, izolováni od okolního světa.

            Dnes naštěstí žijeme v době, kdy máme svobodu. Můžeme cestovat, studovat, mít vlastní názor a svobodně ho vyslovit. Díky přednášce víme, kdo má zásluhu na této výsadě, kterou některé jiné země na světě ještě nemají.

Ivana Varyšová 3. B

19_09_20_Beseda s Martinem Mejstříkem

Kategorie: Aktuality