Nadějní fyzici pojedou do CERNu

Šestice nadějných studentů – snad budoucích vědců – ze Slezského gymnázia byla v červnu vybrána, aby se zúčastnila odborné exkurze do LHC ve Švýcarsku. Exkurze proběhne mezi 12. – 14. listopadem 2019. Cestu organizuje Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement. Až na pojištění a stravu mají účastníci vše hrazeno touto organizací. Ve středu 18. 9. 2019 vyrazili do Ostravy pro důležité informace, které se týkají jejich cesty do Švýcarska. Informace získali, na cestu se velice těší a věří, že nabyté zkušenosti užijí nejen ve škole, ale i v dalším profesním životě.

Mgr. Radim Frič

Kategorie: Fyzika