Český model amerického kongresu 2019

            Ve dnech 8. – 13. září 2019 se v Plzni uskutečnil projekt pod názvem Český model amerického kongresu. Ten má studentům přiblížit svět politiků a také to, jak politika vlastně funguje.

            Tohoto setkání se účastní středoškoláci z celé České republiky. Projednávají rozmanitá témata ze svých předem stanovených pozic, tedy ze strany senátorů a kongresmanů, ale i lobbistů a novinářů.

            Na první den ČMAK jsou připraveny volby na pozice whipů (lídrů stran,  kteří se starají o to, aby strana byla jednotná) a pozice ve výboru pro jednací řád. V průběhu týdne se pak projednávají různé zákony nebo reformy.

            Za Slezské gymnázium se do Plzně vydaly dvě žákyně, konkrétně Eva Plačková a Kateřina Mališková. Eva si vybrala místo poslankyně ve výboru pro školství a práci a Katka si zkusila tvrdou práci novináře.

            První den byl pro nás velmi náročný. Chvíli trvalo, než jsme si zvykly na nové prostředí, a hlavně než jsme pochopily, jaké jsou naše povinnosti při zasedáních parlamentu nebo v tiskovém centru kongresu. Ovšem jakmile jsme věděly, co dělat, už to šlo samo. Eva schvalovala, upravovala a obhajovala zákony, které měly být přijaty, a Katka obíhala kolem jednotlivých výborů, dělala rozhovory, reportáže a zjišťovala zatajené informace. Každý den jsme touhle prací strávily skoro deset hodin, ale bavilo nás to, takže čas utíkal rychle.

            Jak se týden chýlil ke konci, začalo být postupně mnohem rušněji než v předešlých dnech, ale všechno se muselo stihnout. Když byly schváleny poslední zákony a dotočeny reportáže, nastalo slavnostní ukončení a předávání hodnocení. S tím jsme byly velmi spokojené, ale hlavně jsme šťastné, že jsme dokázaly, co jsme chtěly. Protože Katčiny reportáže budou na internetu viset navždy a Eviny zákony jen tak někdo nezruší.

            Byla to pro nás úžasná zkušenost, při které jsme si uvědomily, na čem potřebujeme zapracovat a co zlepšit.  A věříme, že jsme tuhle akci nenavštívily naposledy.

Eva Plačková a Kateřina Mališková, 3. A

Kategorie: Aktuality