Policejní prezidium – zajímavé setkání. A možný směr budoucí profese

            Dne 4. června 2019 se tři studentky Slezského gymnázia v Opavě zúčastnily exkurze na Policejní prezidium v Praze.

            Abychom tuto cestu mohly vůbec podstoupit, musely jsme každá napsat svůj motivační dopis, který měl obsahovat odůvodnění našeho zájmu právě o tuto exkurzi. Dopisy  se nám patrně zdařily, když nás vybrali a  následně pozvali.

            Naše dobrodružství započalo již kolem páté hodiny ranní, kdy jsme nastoupily do vlaku a  úspěšně opustily Opavu. Po příjezdu do Prahy jsme se občerstvily a po obědě vyrazily vstříc Policejnímu prezidiu. Setkaly jsme se tam s přibližně stejně starými studenty, kteří byli na prohlídku natěšení stejně jako my.

            Než jsme vůbec mohli vstoupit, prošli jsme bezpečnostní kontrolou a potom nás posadili ke  kulatému stolu v konferenční místnosti. Zde nás přivítali kapitán Vajnar a podplukovnice Rendlová, s nimiž jsme si začali povídat o celkovém chodu prezidia, a také o práci policie. Poté nám ukázali některá vybraná pracoviště a vysvětlovali práci skoro každého policisty, který pracuje na prezidiu. Nakonec jsme dostali prostor zeptat se na to, co nás zajímá. Otázek nebylo zrovna málo. Dozvěděli jsme se spoustu nového a poutavého a určitě to nebyl promarněný čas.

            Nakonec jsme se rozloučily, a to i s ostatními studenty  a odjely  zpět do Opavy. Byla to úžasná zkušenost a jsme moc rády, že jsme ji mohly využít.

Kateřina Mališková, Eva Plačková a Elizabeth Vavrlová, 2. A

19_06_04 Návštěva na Policejním prezidiu

Kategorie: Aktuality