3. A po stopách historie českého státu

            V pondělí 17. června 2019 se žáci 3. A v rámci hodiny dějepisu zúčastnili historické výstavy, která se nachází v prostorách naší školy. Výstava je zaměřena na historii našeho státu od roku 1918 až do dnešní doby. Jsou zde popsány jeho úplné začátky, které sahají do již zmiňovaného roku 1918, který přinesl vznik Československa. Dále se dozvídáme něco z období první republiky, stejně tak z období druhé republiky Česko-slovenské a taky třetí Československé republiky, která trvala necelé 3 roky od května 1945. Následuje rok 1948, který se do českých a slovenských dějin zapsal jako rok nástupu komunistické strany k moci. Samozřejmě nechybí rok 1989 nebo 1993, kdy došlo k rozpadu Československa, a tak k vzniku České republiky.

            Základním tématem tohoto projektu jsou mj. státnické osobnosti. Proto jsou u každého období přiloženy fotografie, podpisy a příběhy našich vrcholných představitelů státu a dalších osobností.

            Nově nabyté informace a zajímavosti si potom žáci navzájem sdělili mezi sebou. Dozvěděli jsme se například to, že T. G. Masaryk byl nejdéle vládnoucím prezidentem, že první republika sice fungovala od roku 1918, ale mezinárodně uznána byla až v roce 1919, že v období druhé republiky neměl náš stát za nepřátele jen Němce, ale například i Poláky nebo Maďary, a z novodobé historie jsme si připomněli důležité milníky pro ČR – rok 1999 jako vstup do NATO a 2004 jako vstup České republiky do EU.

            Myslím, že tato výstava je fajn způsob, jak si osvěžit to, co už známe, a zároveň si připomenout, čím vším si naše malá země napříč historií musela projít.

Klára Adamopulosová, 3. A

19_06_17_3. A po stopách historie českého státu

Kategorie: Aktuality