Žáci semináře z dějepisu s historickým klubem SLU po stopách opavských památek

            Členové historického klubu SLU provedli 21. května 2019 naše žáky Opavou a slovem i vizuálně představili významné památky města. Začali u Slezského zemského muzea, které je doslova opavským klenotem. Zdá se, že jeho budovu zná každý, ale v to úterý se žáci dozvěděli řadu detailů k architektuře i osobnostem, které jsou s touto nejstarší muzejní institucí v zemi spjaty.

            Procházka pokračovala městskými parky – mluvilo se o zaniklých i současných stavbách. Podrobněji průvodci z historického klubu pojednali o problematice moderního opevnění Opavy, zvlášť u Ptačího vrchu, který je pozůstatkem fortifikačního systému.

           Následoval výstup na Kylešovský kopec a poznatky o Marianu. Všichni se těšili také k Ready baru, protože právě zde se měli účastníci dozvědět o vývoji pivovarnictví v Opavě. A zakončili jsme u jedné z nejzajímavějších staveb města – kostela sv. Hedviky. Velmi poutavou tečkou za procházkou s historiky byla jeho pohnutá historie, spjatá s výstavbou, využitím v době protektorátu, poničením při osvobozování, degradací za vlády komunistů i návratem k původnímu účelu svatostánku po roce 1989. 

            Podle slov účastníků exkurze nejvíce zaujaly sovětská nápisy, i nyní čitelné, které informovaly obyvatelstvo v roce 1945 o místech krytů.

19_05_21 Procházka seminaristů s historiky ze SLU

Kategorie: Aktuality