Výjimečná příležitost pro žáky semináře z dějepisu – prezentace na Slezské univerzitě

            Ve středu 15. května 2019 měli seminaristé dějepisu ze 3. ročníku Slezského gymnázia jedinečnou příležitost – mohli závěry svých seminárních prací prezentovat před staršími kolegy – studenty Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě. Mezi posluchači se objevili také někteří učitelé SGO.

            Seminaristé se v průběhu školního roku zabývali sběrem dat v rámci tzv. oral history, která je v současné době velmi populární. Vedoucí prací Mgr. Věra Podrazká svým svěřencům poradila, že optimální bude vybrat si důležité okamžiky ve vývoji Československa, popř. České republiky. A tak jsme měli možnost vyslechnout si vzpomínky babiček a prababiček, dědečků, strýců či otců, dále také rodinných přátel či příbuzných významných osobností.

            Žáci SGO zahájili své vstupy stručnou charakteristikou období, k němuž se jim podařilo získat svědectví pamětníků. Nejdál jsme se podívali do doby 2. světové války. Prezentující nás seznámili s otázkami, které kladli, a hlavně s odpověďmi, které byly obvykle velmi otevřené, osobní, kritické. Je jasné, že osobní vzpomínky nemohou být prosty emocí – to bylo patrné z mnohých odpovědí, protože někteří narátoři se v inkriminované době obávali o vlastní život či osud svých blízkých.

            Podobně jsme prošli také dobu politických procesů v 50. letech, období uvolňování v letech šedesátých a Pražské jaro 1968. Svědectví byla o to cennější, že se vztahovala k regionálním dějinám, tedy neomezovala se jen na fakta známá z učebnic. Nejčerstvější vzpomínky pamětníků se dotýkaly doby normalizace, sametové revoluce a dělení Československa v roce 1993.

            Je zřejmé, že žáci Slezského gymnázia odvedli dobrou práci, za kterou byli od svých starších kolegů ze Slezské univerzity oceněni potleskem i drobnou věcnou upomínkou. Věříme, že podobných příležitostí budou moci využít i další žáci semináře a že se spolupráce mezi opavským gymnáziem a opavskou univerzitou bude i nadále rozvíjet. Připojujeme srdečné díky historickému klubu SU, složenému ze studentů a učitelů, který celou prezentaci skvěle připravil.

                Mgr. Magda Hrstková

19_05_15 Prezentace žáků SGO na SLU Opava

Kategorie: Aktuality