Problematika sociálních sítí očima youtuberky Jull

            Ve středu 15. května 2019 se žáci a učitelé ze Slezského gymnázia v Opavě, ale i další zájemci z řad veřejnosti zúčastnili v opavském Klubu ART přednášky Julie Šťastné, studentky uvedené školy, na téma Sociální sítě a jejich vliv.

            Společně s Jull jsme nahlédli do světa internetu a snažili se porozumět, jak to vlastně všechno funguje – Jull zmínila výhody, nevýhody i rizika skrývající se ve virtuálním světě. Díky této přednášce se ale mohli účastníci také dozvědět, v čem například spočívá práce youtubera, se kterou má Julča mnoho zkušeností, i jak se jím stát.

            Mnohým přítomným tahle přednáška přinesla nemálo nových informací, bez kterých měli dříve jen mylné představy. Děkujeme Julči, že nám tuto zajímavou tematiku přiblížila.

Natálie Havlíková, 3. A

19_05_15 Středeční přednáška s youtuberkou Jull

Kategorie: Aktuality