Politické frakce v Evropském parlamentu se studenty UP PF Olomouc

Dne 30. 4. 2019 naši hodinu společenskovědního semináře navštívili Kateřina Stošková a Martin Mach z Právnické fakulty Univerzity Palackého. Cílem jejich návštěvy bylo probrat s námi politické frakce v Evropském parlamentu. Nejednalo se o běžnou prezentaci zmíněných vysokoškoláků, hlavní roli jsme měli především my – seminaristé. Prezentovali jsme ve skupinkách jednotlivé frakce a studenti UP nás po prezentacích obohacovali o další důležité informace. V druhé části hodiny jsme probírali postoje jednotlivých frakcí ke směrnici.

Jménem celého společenskovědního semináře děkuji návštěvě za přínosné obohacení hodiny.

Noemi Kamrlová, 3. B

19_05_02 UP EU II

Kategorie: Aktuality