Krajské kolo Ekologické olympiády – SGO mělo své zástupce

            Ve dnech 11. – 12. dubna 2019 se v prostorách zámku v Bartošovicích u Nového Jičína konalo krajské kolo Ekologické olympiády, do kterého se nominoval i tým SGO. Členové týmu, Nikol Brzesková, Jan Ibler a Veronika Oczková, všichni z 3. B, úspěšně čelili úlohám teoretickým i praktickým včetně odlévání stop, praktického poznávání přírodnin a především pak zpracování projektu Management krajiny pro danou konkrétní lokalitu.

            Náš tým se v závěrečném bodovém hodnocení umístil na 6. místě. Slovy Honzy Iblera – největší výzvou bylo právě zpracování projektu a jeho následná obhajoba před odbornou komisí. Návrh managementových opatření se týkal přírodní rezervace Kotvice, která je součástí CHKO Poodří a kterou také jednotlivé soutěžní týmy navštívily v doprovodu odborného konzultanta pana J. Kušinského.

Mgr. Jana Dümlerová

19_04_11-12 Ekologická olympiáda

Kategorie: Aktuality