Emise na semináři v Senátu ČR – „Světlo: dobrý sluha, zlý pán“

Zástupci projektu Emise ve složení vedoucí skupiny zabývající se světelným znečištěním Jan Ibler a bývalý vedoucí projektu, nyní student PF UP v Olomouci, Luďěk Plachký vyslechli ve Valdštejnském paláci nejnovější poznatky o světelném znečištění.

Seminář organizoval senátor Jiří Dušek a své přednášky a následně i podněty v diskuzi přednesli zástupci astronomů, světelných techniků, obcí, výrobců osvětlení a úředníků zodpovědných za přípravu technických a právních norem. Po přednáškové části se do diskuze aktivně zapojili i zástupci projektu Emise. „Velmi nás potěšila reakce místopředsedy České astronomické společnosti Pavla Suchana, který nás při krátké prezentaci projektu Emise upozornil, že aktivity projektu v oblasti světelného znečištění sleduje a ocenil naši nedávnou prezentaci projektu v Evropské komisi,“ dodává Jan Ibler. Zástupcům projektu se také podařilo získat několik kontaktů pro budoucí spolupráci.   

K nahlédnutí přikládáme program celého semináře, který nesl název „Světlo: Dobrý sluha, zlý pán“.

19_05_06 Senát

Luděk Plachký

Kategorie: Aktuality