Výsledky Přijímacích zkoušek Nanečisto 2019

Přijímacích zkoušek Nanečisto se v úterý 2. 4. 2019 zúčastnilo 134 žáků devátých tříd.
V klidné atmosféře si vyzkoušeli nanečisto s týdenním předstihem pocity, které budou zažívat při ostrých přijímacích zkouškách. Protože ve dvou následujících týdnech zažijí podobnou atmosféru podruhé nebo dokonce potřetí, bude většina z nich jistě klidnější a soustředěnější.

Testy spolu se vzorovým řešením budou pro ty, kteří nechodí do přípravných kurzů,
k nahlédnutí a prostudování ve čtvrtek 4. 4. 2017 (od 15.00 do 16.30). V učebně 203 budou přítomni i hodnotitelé matematiky a českého jazyka, kteří mohou podat vysvětlení. Ti, kteří do kurzů chodí, je projdou se svými lektory v poslední lekci kurzu.

Není dovoleno materiály ze školy odnášet ani pořizovat kopie.

Výsledky u PZ Nanečisto nejsou zahrnuty do přijímacího řízení.

Výsledky PZ Nanečisto 2019 jsou ZDE.

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium