V jazykových soutěžích dlouhodobě dosahujeme úspěchů

           S nástupem jara přicházejí krajská kola jazykových olympiád. I letos naši žáci dokázali, že patří ke krajské špičce.

            Všechny tyto cizojazyčné soutěže mají téměř totožnou skladbu: poslech s porozuměním, situační dialog s rodilými mluvčími, souvislý projev na vylosované téma, popř. popis obrázku. Olympiáda z češtiny má dvě písemné části – jazykovou a stylistickou.

Letos patří v kraji k nejlepším:

Olympiáda z francouzského jazyka: Jiří HECZKO (3. C) – 3. místo

Olympiáda z ruského jazyka:             Kristina ROSSI (2. C) – 4. místo

                                                           Kateřina PRYMUSOVÁ (4. B) – 4. místo

Olympiáda z českého jazyka:            Zuzana KUŠNÍROVÁ (2. B) – 4. místo

Olympiáda ze španělského jazyka:    Matěj ROSNER (3. A) – 5. místo

            Důkazem kvalitní přípravy, píle a nadšení jsou i jazykové certifikáty s mezinárodní platností. Jejich letošními držiteli v tzv. druhých jazycích jsou:

Jan BLAŽEJ, Amálie KOŘISTKOVÁ, Šárka ŠEVČÍKOVÁ (4. A) – certifikát DELE B1 (španělský jazyk)

Andrea TESAŘOVÁ (2. C) – certifikát DELF scolaire A2 (francouzský jazyk)

Veronika KOŘISTKOVÁ, Barbora KUZNÍKOVÁ, Kristýna PECNÍKOVÁ, Amálie WINKLEROVÁ (4. A) – certifikát DELF scolaire B1 (francouzský jazyk)

Hana KROČKOVÁ (4. A) – certifikát DELF scolaire B2 (francouzský jazyk)

           Tyto výsledky jsou nejen radostí pro jejich držitele, ale i inspirací pro další žáky.

            Všem úspěšným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Zita Dočekalová

Kategorie: Aktuality