Spolupráce s ČVUT

Naše gymnázium spolupracuje s ČVUT Praha v rámci projektu „Informace pro rozvoj demokratické společnosti“, Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 v rámci programu OP VVV. Do projektu jsme se zapojili jako spolupracující subjekt, a na našem gymnáziu bude probíhat ověřování dvou nově vytvořených vzdělávacích programů, a to Autorské právo v praxi a Bezpečná komunikace a informační bezpečnost pro střední školy.

Kategorie: Aktuality