Seminář SVS v MŠ Elišce

Dne 24. 4. 2019 navštívili studenti společenskovědního semináře z 3. ročníku Mateřskou školu Eliška. Je to mateřská škola, která nabízí skvělou přípravu a rozvoj dětí s tělesným, mentálním, zrakovým a jiným postižením.

Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací o aktivitách a různých dovednostech, které jsou pro děti velmi prospěšné a pro jejich rozvoj i nezbytné. Například si mohou děti hrát v malé tělocvičně, skákat na trampolíně, která je důležitá zejména pro děti s tělesným postižením, protože si tak díky specifickým pohybům uvědomují své tělo a učí se s ním pracovat. Především pro děti s ADHD (hyperaktivitou) je zde k dispozici zatemněná místnost se světly a vyhřívanou vodní postelí pro stimulaci mozku, zklidnění a uvolnění svalstva.

Dále jsme byli informováni o systému této instituce. Školka je rozdělena do 5 tříd. V každé třídě je 13 dětí s podobným nebo stejným hendikepem. Paní učitelky jsou milé, laskavé a velmi hodné. Vytvářejí pro děti pestrý program plný her, modelování keramické hlíny, sportovních činností aj. na každý den.

V. Schaffartziková, 3.B

19_04_26 MŠ Eliška

Kategorie: Aktuality