Přednáška na téma exekuce a insolvence

Dne 23. 4. 2019 do společenskovědního semináře přišla studentka Univerzity Palackého Anežka Kacejová v rámci projektu Street law. Její hlavní záměr byl ujasnit nám rozdíl mezi exekucí a insolvencí. Nejdříve nás požádala, abychom si udělali jmenovky a mohla nás tím všechny zapojit do výkladu. Úvod se týkal vysvětlení závazkového práva, díky němuž jsme pochopili základní pojmy. Samotné téma exekuce a insolvence nám bylo vysvětleno pomocí aktivit, včetně krátkých videí. Myslím, že tato přednáška nám všem udělala jasno v tomto tématu. V průběhu celé přednášky bylo položeno hodně otázek směrem k Anežce, na které se nám vždy snažila odpovědět.

Proto bych jí chtěla jí jménem celého semináře za tuto užitečnou přednášku poděkovat.

.

Eliška Kotzianová, 3. C

Anežka Kacejová si pro nás připravila prezentaci na téma exekuce/insolvence a ukázala nám, jak se učí na právnické fakultě UP Palackého v Olomouci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a užitečných informací a již víme, jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí a co bychom měli a neměli dělat, abychom se s touto problematikou v životě nesetkali. Tyto informace se nám budou v životě určitě hodit. Děkujeme.

Klára Vašíčková, 2. C

19_04_23 UP Právo exekuce

Kategorie: Aktuality