Emise – badatelský kroužek ve znamení fyziky

Ve středu 24. dubna 2019 se na půdu Slezského gymnázia vydali opět žáci devíti vybraných základních škol z Opavy a přilehlého okolí (Štítina, Kravaře), aby se dověděli něco nového, něco si vyzkoušeli, a tak rozšířili své obzory v oboru, který se jmenuje fyzika. Probíhal totiž letos již čtvrtý fyzikální badatelský proužek pro emisaře.

Pro žáky byla připravena čtyři stanoviště, ve kterých postupně vyzkoušeli své znalosti z mnoha oborů fyziky. Na prvním z nich zjišťovali, jestli se bílé světlo skutečně skládá z barevných složek a vyrobili si inverzní duhu, kterou si odnesli s sebou a mohli ji svým spolužákům předvést. Na druhém stanovišti s názvem „obalové nadělení“ si vypočítali, kolik je v ČR ročně spotřebováno hliníku na výrobu plechovek piva a jak se takovéto plechovky vlastně vyrábějí, změřili, jak je silný plech, z něhož se tvoří atp. Překvapilo je, že jen na pivní plechovky se ročně spotřebuje téměř 5000 tun hliníku a že většina z něho se nevrací zpět k výrobcům, ale končí v lese, na polích, nebo ve směsném odpadu. Rovněž se na příkladu firmy Coca Cola společně zamýšleli nad ne/nutností generovat stále nový a nový plastový odpad, kterého je už několik let v oceánech více než ryb. Na třetím stanovišti si ukázali video s kvantovou levitací a pak si sami vyzkoušeli, jak může taková zjednodušená verze levitátoru fungovat. Někdy stačí najít správně těžiště a pak vám stačí dvě vidličky… Na posledním stanovišti s názvem „ping pongová kouzla“ objevovali krásu obtékání vzduchu, sílu podtlaku, atmosférickou tlakovou sílu a povrchovou vrstvu kapalin.

Po devadesáti minutách strávených s fyzikou odcházeli s úsměvy na tváři a to je pro nás, kteří pro ně naše stanoviště chystáme, ta největší odměna. V červnu ještě přijdou na chemii a tím bude letošní kroužkový maratón emisařů pro ZŠ uzavřen. A v září (snad) zase nanovo.

Mgr. Radim Frič

Kategorie: Emise, Fyzika, Projekty