Emisaři Slezského gymnázia reprezentovali své město v Bruselu

Projekt EMISE je seskupení studentů Slezského gymnázia pracujících nejen na zlepšení stavu ovzduší v MSK. Jistě jeho členy dobře znáte z akcí, které se ve městě Opava a jeho okolí konají. Během topné sezóny totiž chodí emisaři v oranžových vestách na pochůzky ohledně kouřících komínů, v průběhu roku se zástupci projektu účastní např. Dne Země, Dne stromů a zároveň na našem gymnáziu pořádají školení pro žáky základních škol z Opavska v oblasti přírodních věd (pokusy v laboratořích – chemie, fyzika).

Projekt EMISE získal záštitu významných představitelů veřejného života. V letošním roce se stal garantem projektu také primátor města Opavy Tomáš Navrátil a náměstkyně primátora Hana Brňáková. Mezi další garanty patří ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman MSK Ivo Vondrák a náměstkyně hejtmana MSK Jarmila Uvírová.

V letošním roce bylo zjištěno, že se na Opavsku ovzduší výrazně zlepšilo, až na ojedinělé případy, které jsou nadále monitorovány. Ke zlepšení došlo také díky osvětové činnosti emisařů a kotlíkovým dotacím, o kterých se obyvatelé Opavy dozvídali i prostřednictvím emisařů na pochůzkách.

Emisaři však objevili další zdraví ohrožující nebezpečí ve formě světelného znečištění, kterému se již od dubna 2018 intenzivně věnují, a proto měří kvalitu veřejného osvětlení v ulicích Opavy. Dále se zaměřují na měření osvětlení, které pochází z displejů mobilních telefonů a PC a výrazně ovlivňuje zdraví a psychiku člověka.

Primátor města Opavy přislíbil v této oblasti součinnost, projevil o projekt velký zájem a přivítal nabídku o vzájemné výměně informací týkajících se veřejného osvětlení. Také byl informován o projektu Slezského gymnázia v rámci programu Erasmus+ a účastí na mobilitě v KA3 projektu – „Dialogue Between Us“, kde emisaři spolupracují na této problematice s partnerskou školou v Plymouth (Velká Británie). Emisaři se také těší na spolupráci s ředitelem Technických služeb města Opavy Janem Hazuchou, neboť TS zabezpečují a obnovují veřejné osvětlení ve městě Opava.

Projekt EMISE reprezentoval město Opava (zároveň i Moravskoslezský kraj) v „nejvyšších patrech” politiky. A co v nich dělal? Osmi studentům zapojeným v projektu Emise bylo umožněno účastnit se mobility s britskou skupinou z Devonport High School for Boys v Bruselu.

Projekt EMISE na Stálém zastoupení ČR při EU

Ve středu 3. dubna 2019 proběhlo setkání v budově Stálého zastoupení České republiky při EU, kde emisaře svým proslovem uvítal český velvyslanec Jaroslav Zajíček. Velmi je potěšilo, že pan velvyslanec o projektu EMISE již věděl od náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže. Studenti mu doplnili informaci o rozšíření projektu o světelné znečištění. Na půdě velvyslanectví proběhla také prezentace a debata o způsobech práce emisařů partnerských škol zapojených v probíhajícím projektu.

Emisaři v Evropském parlamentu a Evropské komisi

Dne 4. dubna 2019 vedly další kroky účastníků mobility do Evropského parlamentu, kde byli svědky plenárního zasedání. Poté si vyslechli od Jana Řebřiny přednášku o fungování hlavních orgánů EU. Poděkování patří europoslankyni Kateřině Konečné za zprostředkování setkání v Evropském parlamentu. Hlasování v EP jí však zabránilo setkání s emisaři. Studenti se setkali s europoslancem Jiřím Pospíšilem, se kterým byla domluvena následující říjnová mobilita v Praze.

V odpoledních hodinách emisaři navštívili Evropskou komisi. V Generálním ředitelství pro výzkum a inovace je uvítal Lukáš Borunský (bývalý student SGO) s kolegyní Kateřinou Kokešovou z ředitelství pro výzkum a inovace. Emisaři zde prezentovali problematiku světelného znečištění a debatovali o možnostech zařazení jejich návrhů do jednání v Evropské komisi. Pan Borunský byl nadšen činností projektu, přijal naše podněty a návrhy, které obratem přeposlal eurokomisařce Věře Jourové.

Více o projektu a jeho práci najdete na: http://emise.slezgymopava.cz/web/

Emisaři v Bruselu: Anna Vlková, Monika Kinnertová, Jan Ibler, Dan Brindžák, Adam Klásek, Markéta Fuksíková, Oliver Jan Hejtman a Lenka Hájková

Pedagogický doprovod: Mgr. Kamila Tkáčová, Mgr. Kamil Plaček a Mgr. Radim Frič

Lenka Hájková, 4. A

19_04_01-5 Emisaři v Bruselu

Kategorie: Aktuality