Zástupci právnické fakulty přednáší pro seminaristy SVS

Pro seminaristy společenskovědního semináře ze 4. ročníku se ve čtvrtek 28. 3. 2019 uskutečnila přednáška o Evropské unii. Prostřednictvím studentů Kateřiny Stoškové a Martina Macha z Univerzity Palackého v Olomouci jsme se dozvěděli více informací o procesu evropské integrace, struktuře a pravomocích jednotlivých orgánů či volbách do Evropského parlamentu. Blíže jsme se seznámili s tím, co pro nás – občany EU – znamená vnitřní trh a schengenský prostor. Také jsme „zabrousili“ do vod právního řádu Evropské unie, kde jsme si utvrdili povědomí o rozdílech mezi evropskými nařízeními a směrnicemi. Šlo tak o ucelený souhrn informací potřebný k naší brzké maturitě.

Přednáška EU

Anežka Bindrová, 4.B

Kategorie: Aktuality