Vrchní soud – meta pro seminaristy SVS

Dne 25.3.2019 se vybraní studenti 3.ročníku společenskovědního semináře zúčastnili soudního jednání v budově Vrchního soudu v Praze. Měli možnost na vlastní oči vidět opravdové soudní jednání.

Jednání bylo o známé dětské postavičce Krtečkovi, kde na jedné straně stála vnučka Zdeňka Milera a na druhé správkyně Milerova dědictví, Milena Fischerová. Celou kauzu provázel velký mediální zájem, takže někteří studenti v síni museli stát. Ale ani to negativně neovlivnilo dojmy z této účasti. Přinesla totiž studentům zajímavé informace a zkušenosti.

Projekt je realizovaný ČVÚT Praha s názvem „Informace pro rozvoj demokratické společnosti“ Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 v rámci programu OP VVV

Poděkování patří realizátorce projektu s ČVUT
JUDr. et Mgr. Pavle Sýkorové, Ph.D.

P. Paláček, 3. C

Kategorie: Aktuality