Vize Moravskoslezského kraje

Dne 26. 3. 2019 se mohli někteří ze studentů zúčastnit besedy
o budoucnosti  Moravskoslezského kraje.

Žáci mohli projevit své názory a nápady, které se týkaly zlepšení životních podmínek a  aktuálních problémů. Aktivně se zapojovali do diskuze a seznámili přednášející s našimi školními projekty.

Všichni zúčastnění si z úterní přednášky odnesli užitečné informace o našem kraji a mohou tak sledovat naplňování vize Moravskoslezského kraje.

Setkání s hejtmanem

Kategorie: Aktuality