Emisaři opět školí v chemii

V úterý 19. 3. 2019 proběhlo v chemické laboratoři na SGO školení mladých emisařů ze základních škol. Tématem byla škodlivost barviv a těžkých kovů v nich obsažených. Celým tímto tématem provázela paní učitelka Hoňková, která střídala teorii s praxí.

Emisaři se dozvěděli, co to jsou těžké kovy, jak ovlivňují nejen nás, ale i životní prostředí, a jak tomu můžeme zabránit. Následně si to mohli potvrdit na experimentech, kdy se nejdříve pokoušeli vytvořit sraženinu těžkých kovů, dále měnili odstín barviv za pomocí kyselých a zásaditých látek, extrahovali přírodní barviva z lentilek a nakonec hodiny dokazovali existenci vitamínu C v citrusových plodech.

Eva Žídková, 1. B

Kategorie: Aktuality